เวิลด์ 128 สถิติ

จำนวนผู้เล่น: 5018
หมู่บ้านทั้งหมด: 24.429 (4.87 ต่อผู้เล่น)
หมู่บ้านของผู้เล่น: 16.115
หมู่บ้านคนเถื่อน: 8.314
หมู่บ้านโบนัส: 3.909
สถานะเซิร์ฟเวอร์: เปิด
ระยะเวลาทำงานของเซิร์ฟเวอร์: 45 วัน
ผู้เล่นออนไลน์: 330
ข้อความที่ถูกส่ง: 58.415 (11.64 ต่อผู้เล่น)
โพสต์ในฟอรัม: 22.637 (4.51 ต่อผู้เล่น)
ความเคลื่อนไหวทางกองกำลัง: 45.724 (9.11 ต่อผู้เล่น)
ความเคลื่อนไหวทางการค้า: 4.459 (0.89 ต่อผู้เล่น)
จำนวนเผ่า: 400
จำนวนผู้เล่นในเผ่า: 2.718
คะแนนทั้งหมด: 73.354.113 (14.618 ต่อผู้เล่น, 3.003 ต่อหมู่บ้าน)
ทรัพยากรทั้งหมด:
 • 890.139.323
 • 894.649.243
 • 1.019.258.664
กองกำลังทั้งหมด:
 • 20,847 ล้าน
 • 15,062 ล้าน
 • 16,039 ล้าน
 • 5,914 ล้าน
 • 2,881 ล้าน
 • 6,794 ล้าน
 • 264.435
 • 2,277 ล้าน
 • 822.165
 • 424.239
 • 5.229
 • 3.208
กองกำลังเฉลี่ยต่อผู้เล่น:
 • 4154
 • 3002
 • 3196
 • 1178
 • 574
 • 1354
 • 53
 • 454
 • 164
 • 85
 • 1
 • 1
กองกำลังเฉลี่ยต่อหมู่บ้าน:
 • 853
 • 617
 • 657
 • 242
 • 118
 • 278
 • 11
 • 93
 • 34
 • 17
 • 0
 • 0
ผู้เล่นใหม่ล่าสุด: Zekefo
เผ่าใหม่ล่าสุด: CIRCLE

ข้อมูลเหล่านี้ถูกอัปเดทล่าสุด: วันนี้เวลา 09:21